ընդդիմակ

ընդդիմակ

Mowradyan 1993: 334 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.106

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԸՆԴԴԻՄԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0768 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἑναντίος, ἑναντιούμενος contrarius, oppositus, adversarius Հակառակ. ներհակ. ընդդէմ. ներհական. հակադրեալ. ... *Ամենայն ընդդիմակք՝ միմեանց ապականիչք: Որք բոլորովին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԴԻՄԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0624 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c, 13c գ. Դէմ, դէմք. երես. տեսիլ. կերպարան. եւ Տեսակ. կերպ. *Խօսի առ դիմակ ոք, եւ ասէ, ես, դու, նա: Մակբայ անխաղաց ասի, առանց ուրուք դիմակի. Երզն. քեր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԴԻՄԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0768 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c ա. Ընդդիմակ. հակառակ. ներհական. *Թուին իմն հակառակ կալ իրերաց ըստ ընդդիմական բնութեանն. Բրս. չար.: *Հնարագէտք կարեն արգելուլ ընդդիմական շնչով զջուր յամանի. Եփր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԴԻՄԱԿԱՑ — (ի, աց.) NBH 1 0768 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c ա. ὐπενάντιος, ἁντιστατικός adversarius, qui contra stat Որ ընդդէմ կայ. ընդդիմակ. հակառակորդ, եւ հակառակ. ընդդիմակայ. ... *Եթէ ելանիցէք ʼի պատերազմ յերկրի ձերում… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԴԻՄԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0768 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. ὐπενάντιος adversarius Հակառակորդ. ոսոխ. ընդդիմակ. ... *Այրեսցէ հուր զհակառակորդս քո, եւ յայտնի լիցի անուն քո ընդդիմակցաց քոց. Ես. ՟Կ՟Դ. 2: *Ընդդիմակցին ձերոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԴԻՄԱՑՈՒՄՆ — (ցման.) NBH 1 0769 Chronological Sequence: 8c գ. ԸՆԴԴԻՄԱՑՈՒՄՆ որ եւ ԱՌԸՆԴԴԻՄԱՑՈՒՄՆ. ἑναντίωμα, προσεναντίωμα resisitentia, adversus casus Ընդդիմութիւն. ընդդիմակ իրք, կամ հակառակ դէպք. ... *Ոչ ընդդիմացումն ինչ խորհրդոյն. Գերմ.: *Զիա՞րդ էր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԴԴԻՄԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0769 Chronological Sequence: 8c ա. ἑναντίος contrarius Ընդդիմակ. հակառակ. ներհական. *առ միմեանս ըստ ընդդիմաւորին բաժանեցելոց: Զուգախառնութեամբ ընդդիմաւորացն որակութեամբ. Նիւս. կազմ. ՟Բ. եւ ՟Լ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱԿԱՌԱԿ — (ի, աց կամ ից.) NBH 2 0006 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. ἑναντίος, ἁντικείμενος contraius, adversarius, adversus, oppositus. Իբր Հակ առ հակ, կամ հակ առեալ. հակակայ. ներհակ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԵՐՀԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0419 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c ա. ἑναντίον contrarius, oppositus, adversus, adversarius. Տակեալ ʼի միւս կողմն. հակառակ, հակակայ ծայրէ ʼի ծայր. ընդդէմ. ընդդիմակ. եւ Հակառակորդ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՐԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0468 Chronological Sequence: 6c գ. συλλογισμός syllogismus, ratiocinantio, argumentum. Հաւաքաբանութիւն. ձեռնարկութիւն տրամաբանական. *Առնել ընդդիմակ շարաբանութիւնս. Անյաղթ պերիարմ.: *Ապացուցականն ʼի շարաբանութեանց բաղկանայ. իսկ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.